Herbos
Posljednja izmjena: 15.11.2010
 
Zaštita bilja
Herbicidi
Fungicidi
Insekticidi
Ostali proizvodi
Hobby program
Usluge
Ekologija
Sredstva po Kulturama
Kalendari Prskanja
Savjeti Stručnjaka
Pokusi
Korisne informacije
Izvozna Tržišta
Partneri
Cjenik
Foto galerija
Štetočinje po kulturama
Zahvale i priznanja

BIJELO ULJE

rafinirano  mineralno ulje...80 %

 

BIJELO-ULJE-1l.jpg

 

KONTAKTNI I NSEKTICID-OVICID I AKARICID

ZA ZAŠTITU VIŠEGODIŠNJIH NASADA

logo1.jpg

logo2.jpg

HERBOCOR SL

NESELEKTIVNI SISTEMIČNI (TOTALNI) HERBICID

Aktivna tvar: glifosat .................................. 360 g/l

(u obliku izopropil amino soli....480 g/l)

Formulacija: vodotopivi koncentrat (SL)

HERBOCOR-1L.jpg

HERBOCOR

je neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova,

te višegodišnjih korova s dubokim korjenom-rizomima-gomoljima na poljoprivrednom i nepoljoprivrednom zemljištu.

Može se koristiti sa većim (200-400 l/ha) i manjim utroškom vode(100-200 l/ha):

Rumex crispus1.bmp

štavelj

A. Primjena uz utrošak vode 200-400 l/ha

 • na strništima, za suzbijanje pirike (Agropyron repens), divljeg sirka (Sorghum halepense), zubače (Cynodon dactylon), okruglog šilja (Cyperus rotundus) i dr. u dozi 8-10 l/ha, kada korovi razviju lisnu masu i dostignu visinu 15-40 cm, pred cvatnju i u cvatnji, kada je silazno kolanje asimilata (sokova) najintezivnije.

  Površine na kojima je primjenjeno sredstvo ne smiju se obrađivati najmanje 7 dana, a kod suzbijanja otpornih višegodišnjih korova i 2-3 tjedna.

  • u vinogradima i voćnjacima (jabuka, kruška, marelica, šljiva, višnja, maslina)

  • jednogodišnji korovi u dozi 2-4 l/ha

  • višegodišnji korovi u dozi 4-8 l/ha

  • višegodišnji korovi sa izrazito dubokim korjenom i rizomima u punoj vegetaciji u dozi 8-12 l/ha.

  U vinovoj lozi se primjenjuje do završetka cvatnje, a u voćnjacima najkasnije u roku 90 dana od početka cvatnje, kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine korova 15- 40 cm.

  Convolvulus arvensis.jpeg

  slak

 • Smije se koristiti samo u voćnjacima starijim od 2 godine, odnosno ne smije se koristiti u mladom voćnjaku i vinogradu dok je kora još zelena.

  • za predžetveno suzbijanje korova u žitaricama (pšenici, ječmu, raži, zobi) i za desikaciju uljane repice, tretiranjem najkasnije 14 dana prije žetve žitarica ili uljane repice, u dozi 2-4 l/ha.

  • za obnovu livada i pašnjaka, tretiranjem u vrijeme intenzivnog rasta korova i livadnih trava, u dozi 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova i 4-10 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova.

  • u suhim kanalima (III. i IV. reda) ili u povremeno plavljenim kanalima i močvarama koji se nakon odvodnje privode kulturi, u dozi 4-8 l/ha, uz napomenu da djelovanje sredstva traje 14-21 dan, te se u tom periodu ne smiju kositi ili obrađivati. Voda se smije puštati u kanale najranije 7 dana nakon primjene sredstva.

  • na neobrađenim površinama, primjenom u vrijeme pune vegetacije, u dozi 4-12 l/ha,
  • na željezničkim prugama za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova u dozi 8-12 l/ha,
  • u šumskim nasadima, primjenom iz zrakoplova (uz utošak vode 75-100 l /ha vode) za suzbijanja drvenastih korova (bukva, hrast, grab, breza, vrba i dr.) u količini:

  • 5-6 l/ha u nasadima bijelog i crnog bora,

  • 6-7 l/ha u nasadima smreke,

  • 7-8 l/ha kod priprema površina za pošumljavanje

  • u šumskim rasadnicima, tretiranjem između redova sadnica u vegetaciji, uz obveznu uporabu štitnika

  • u dozi 4,5 l/ha. Sredstvo se primjenjuje s uređajima koji rade s niskim tlakom.

  • u sadnicama smreke i bora u dozi 6 l/ha, tretiranjem po cijeloj površini, u vrijeme potpunog mirovanja četinjača,

  a intenzivnog rasta korova.

  • u mladim nasadima četinjača za suzbijanje drvenastih korova:

  • tretiranjem na drvenaste korove tijekom vegetacije uz uporabu štitnika, u koncentraciji od 2%.

  (100 ml u 5 l vode na 100 m2)

  • tretiranjem po cijeloj površini početkom jeseni kada su sadnice u fazi završnog rasta, u koncentraciji od 1%

  (50 ml u 5 l vode za 100 m2)

  • za suzbijanje izdanaka i izboja na listačama, tretiranjem panjeva odmah nakon sječe stabala

  (svibanj-prosinac), 15%-tnom otopinom sredstva.

  • poslije čiste sječe šume, u pripremi površina za sadnju:

  • tretiranjem izdanaka i izbojaka u punoj vegetaciji u periodu intenzivnog rasta u koncentraciji 1%

  (50 ml u 5 l vode za 100 m2) ili tretiranjem (premazivanje četkom) svježe posječenih panjeva (kolovoz-rujan) u koncentraciji 2% (100 ml u 5 l vode za 100 m2).

  Količina primjenjenog sredstva ovisi o stupnju zakorovljenosti i o vrsti korova.

  Za najvažnije vrste korova doza je:

  • 4 l/ha za suzbijanje pirike (Agropyron repens)

  • 4-5 l/ha za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense), poljskog osjaka (Cirsium arvense), kudrave kiselice (Rumex crispus), konjskog štavelja (Rumex obtusifolius), divljeg pelina (Artemisia vulgaris), maslačka (Taraxacum officinale) i bazjana (Aegopodium podagraria)

   

  • 6-8 l/ha za suzbijanje kupine (Rubus spp.), poljskog osjaka (Cirsium arvense) i okruglog šilja (Cyperus rotundus)

  • 8-10 l/ha za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon)

  Primjenjuje se pred cvatnju i u doba cvatnje korova, kad je silazno kolanje asimilata najintenzivnije.

  B. Primjena uz smanjeni utrošak vode 100-200 l/ha

  • prije pripreme za sjetvu kukuruza, suncokreta, krumpira i šećerne repe, za suzbijanje:

  • jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 5-10 cm, u dozi 1,5-2 l/ha,

  • pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha,

  • poljskog osjaka (Cirsium arvense), u stadiju razvoja pune rozete (visine 15-25 cm), u dozi 3-4 l/ha.

   

  Cirsium arvense1.jpg

  poljski osjak

  Obrada tla i sjetva mogu se obaviti 5 dana nakon primjene sredstva.

  Nije dozvoljeno koristiti HERBOCOR prije sjetve šećerne repe na laganim pjeskovitim tlima.

  • nakon žetve/berbe poljoprivrednih kultura (strnište, berba povrća), za suzbijanje:

  • pirike (Agropyron repens) kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha,

  • poljskog osjaka (Cirsium arvense), u stadiju razvoja pune rozete (visine 15-25 cm), u dozi 3-5 l/ha,

  divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, te poljskog slaka (Convolvulus spp.) kada je visine 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha.

  • u vinogradima i voćnjacima visokih uzgojnih oblika (jabuka, kruška, marelica i maslina), za suzbijanje:

  • jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u dozi 1,5-2 l/ha,

  • pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha

  • poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete (visine 20-40 cm), u dozi 3-4 l/ha,

  • poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha,

  • divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u dozi 5-6 l/ha,

  • zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25 cm, tretiranjem 2 x 2,5 l/ha

  Ne smije se koristiti u mladom voćnjaku i vinogradu (do 2 godine) dok je kora zelena, odnosno sve dok još nije formirana prava kora voćaka i vinove loze.

  Primjena HERBOCORA sa smanjenom količinom vode (100-200 l/ha) može se koristiti kada su korovi u

  aktivnom porastu, te ako nisu prekriveni prašinom ili pod bilo kojim stresom.

  Preduvjeti za ovaj način primjene su: ispravna prskalica, sapnice kojima se može precizno primjeniti manja količina vode po hektaru, podešen radni tlak i prilagođena brzina traktora (4-9 km/h).

  Ukoliko su korovi prerasli, gustog sklopa i u nepovoljnim uvjetima, tretiranje treba obaviti sa većom količinom vode i višim dozama

 • Print PrintThisPage
  Anketa
  Pridržavete li se propisanih doza i koncentracija u primjeni pesticida?
   uvijek stavim manju količinu od propisane
   strogo se pridržavam uputa
   ponekad stavim veću kolčinu od propisane
   uvijek stavim veću količinu od prpisane
   ne čitam upute
  Polja označena s (*) su obavezna.

  TENA

  triasulfuron...0,75 %

  klortoluron....79 %

   

  TENA.jpg

   

  KOMBINIRANI HERBICID ZA

  SUZBIJANJE

  TRAVNIH I ŠIROKOLISNIH

  KOROVA

  - OZIMA PŠENICA

  - OZIMI JEČAM

   

   

   

  BV_Certification_ISO9001.jpg

  © Herbos d.d., 2006 - Powered by iSite