Herbos
Posljednja izmjena: 15.11.2010
 
Zaštita bilja
Herbicidi
Fungicidi
Insekticidi
Ostali proizvodi
Hobby program
Usluge
Ekologija
Sredstva po Kulturama
Kalendari Prskanja
Savjeti Stručnjaka
Pokusi
Korisne informacije
Izvozna Tržišta
Partneri
Cjenik
Foto galerija
Štetočinje po kulturama
Zahvale i priznanja

BIJELO ULJE

rafinirano  mineralno ulje...80 %

 

BIJELO-ULJE-1l.jpg

 

KONTAKTNI I NSEKTICID-OVICID I AKARICID

ZA ZAŠTITU VIŠEGODIŠNJIH NASADA

logo1.jpg

logo2.jpg

RADAZIN EXTRA TZ

KOMBINIRANI ZEMLJIŠNI HERBICID U KUKURUZU

Aktivna tvar: terbutilazin...........187 g/l

      acetoklor............. 350 g/l

      diklormid...............58 g/l

Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)

Otrovnost: Sredstvo je razvrstano u III. skupinu otrova uz oznake Xn (štetno).

Oznake upozorenja: R 22,36,40,43,51/53

Oznake obavijesti: S 1/2,13,20/21,24/25,26,29,36/37/39,45,49,61

Pakovanje: 12 X 1 L

Radazin-extra-TZ.jpg

RADAZIN EXTRA TZ je kombinirani selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova - običnog koštana (Echinocloa crus- galli), muharike (Setaria spp.), obične svračice (Digitaria sanguinalis),divljeg sirka iz sjemena (Sorghum halepense), te jednogodišnji širokolisnih korova- bijele lobode (Chenopodium album), šćira (Amaranthus spp.), pelinolisne ambrozije (Ambrosia elatior), velikog dvornika (Polygonum persicaria) i dr. prije nicanja ili u trenutku nicanja.

koštan - Echinochloa.jpg

koštan

Koristi se u :

  • kukuruzu za zrno i silažu

Može se primjeniti na jedan od načina: poslije sjetve, a prije nicanja kukuruza ili poslije nicanja do tri lista kukuruza

Doza ovisi o tipu tla i količini oborina:

  • 4 l/ha na lakšim i humusom siromašnim tlima i u sušnim područjima (manje od 750 mm oborina),
  • 5 l/ha na srednje teškim i teškim, te humusom bogatijim tlima u vlažnim područjima, te protiv otpornih korova

(divlji sirak iz sjemena).

divlji sirak (Sorghum halepense).jpg

divlji sirak

Ako je došlo do nicanja korova, kod primjene nakon nicanja kukuruza, posebno kod jače zakorovljenosti travnim vrstama (osim divljeg sirka iz sjemena i divljeg prosa) i ako su korovi u suši, sredstvo se može primjeniti u smanjenoj dozi uz dodatak okvašivača: RADAZIN EXTRA TZ (4l/ha) + BIJELO ULJE (1l/ha)

Pri tome izbjegavati prskanje na temperaturama većim od 25 C0.

Radazin extra TZ smije se primjeniti jednom godišnje na istoj površini. U monokuturi kukuruza svake dvije godine treba promijeniti sredstvo. Ne preporuča se primjena na lakim pjeskovitim tlima i tlima sa pH vrijednošću iznad 7,2.

Ambrosia artemisifolia.jpg

ambrozija

U humidnim područjima ne ograničava plodored.

U aridnim područjima u jesen treba obaviti dublje oranje i na tim tlima ne sijati uljanu repicu, lucernu, djetelinu i povrće, a u proljeće šećernu repu.

Karenca: osigurana je vremenom primjene za kukuruz za zrno, a siliranje kukuruza dopušteno je najranije u fazi mliječne zriobe.

Print PrintThisPage
Anketa
Pridržavete li se propisanih doza i koncentracija u primjeni pesticida?
 uvijek stavim manju količinu od propisane
 strogo se pridržavam uputa
 ponekad stavim veću kolčinu od propisane
 uvijek stavim veću količinu od prpisane
 ne čitam upute
Polja označena s (*) su obavezna.

TENA

triasulfuron...0,75 %

klortoluron....79 %

 

TENA.jpg

 

KOMBINIRANI HERBICID ZA

SUZBIJANJE

TRAVNIH I ŠIROKOLISNIH

KOROVA

- OZIMA PŠENICA

- OZIMI JEČAM

 

 

 

BV_Certification_ISO9001.jpg

© Herbos d.d., 2006 - Powered by iSite