Herbos
Posljednja izmjena: 7.7.2011
 
Zaštita bilja
Herbicidi
Fungicidi
Insekticidi
Ostali proizvodi
Hobby program
Usluge
Ekologija
Sredstva po Kulturama
Kalendari Prskanja
Savjeti Stručnjaka
Višegodišnji nasadi
Povrtlarske kulture
Ratarske kulture
Cvijeće i ukrasno bilje
Video Savjeti
Pokusi
Korisne informacije
Izvozna Tržišta
Partneri
Cjenik
Foto galerija
Štetočinje po kulturama
Zahvale i priznanja

BIJELO ULJE

rafinirano  mineralno ulje...80 %

 

BIJELO-ULJE-1l.jpg

 

KONTAKTNI I NSEKTICID-OVICID I AKARICID

ZA ZAŠTITU VIŠEGODIŠNJIH NASADA

logo1.jpg

logo2.jpg

Vrste herbicida u povrću i njihovo korištenje u proizvodnji

Proizvodnja povrća u pojedinim dijelovima Hrvatske, primjerice u Dalmaciji najdohodovnija je i najintenzivnija poljoprivredna proizvodnja. Zbog klimatskih prilika u južnim dijelovima Hrvatske proizvodnja povrća moguća je cijele godine uz pravilan izbor kultura i kultivara. Obzirom da se u ovim uvjetima izmjenjuje samo nekoliko vrsta povrtnih kultura koje često napadaju isti štetnici i slične bolesti velika se pažnja mora posvetiti pravilnoj zaštiti. Kako se ovakva proizvodnja obično organizira na istom zemljištu, ograničene površine, a nova se kultura sadi vrlo brzo nakon uklanjanja prethodne (naročito u plastenicima), često se javlja problem zakorovljenosti koji se ponekad kasno i nedovoljno uspješno pokušavaju riješiti raznim vrstama herbicida.

Primjena herbicida u povrću nešto je zahtjevnija od primjene u višegodišnjim nasadima i ratarskom i industrijskom bilju. Ciklus proizvodnje povrća traje relativno kratko, pa to sužava mogućnosti primjene pojedinih aktivnih tvari obzirom na karence. Jednako tako kod uporabe pojedinih preparata potrebno je voditi računa o tome koja se kultura namjerava saditi u slijedećem proizvodnom ciklusu, obzirom da neke vrste povrća mogu biti osjetljive na pojedine herbicide, odnosno njihove ostatke u tlu. Zbog toga je potrebno pažljivo čitati upute priložene uz herbicide i poštivati preporučene plodorede.

 

Mogućnosti primjene herbicida:

 

PRIJE SJETVE, ODNOSNO SADNJE

Obično se radi o herbicidima koji su lako hlapivi ili osjetljivi na svjetlo, pa je takve herbicide potrebno unijeti u tlo (tanjuračom ili frezom). Unošenje herbicida potrebno je obaviti odmah nakon tretiranja (prskanja).

 

NAKON SJETVE, A PRIJE NICANJA

Ovdje razlikujemo više vrsta herbicida po njihovom djelovanju:

Kontaktni herbicidi koji djeluju na korove prije nicanja kulture.

Herbicidi s kontaktno-rezidualnim djelovanjem, djeluju na već iznikle korove, ali i na korove koji će tek nicati.

Posljednja je skupina herbicida s rezidualnim djelovanjem koji djeluju na korove koji tek trebaju niknuti. Kod ove skupine herbicida djelovanje je potpuno ako ih oborine nakon tretiranja unesu u tlo, pa u sušnim godinama i na površinama bez navodnjavanja ne daju željene rezultate.

 

NAKON NICANJA

U ovoj skupini razlikujemo kontaktne i kontaktno-rezidualne herbicide. Herbicidi se primjenjuju na korove koji su već nikli, pa su rezultati u konačnici lakše mjerljivi. Rezultat tretiranja u ovom slučaju ne ovisi o oborinama. Kiša u kratkom razdoblju nakon tretiranja može čak znatno smanjiti djelovanje kontaktnih herbicida. Kod primjene ovih herbicida potrebno je posebno paziti na stadij razvoja biljke, kao i na stadij razvoja (veličinu) korova. Često se sa tretiranjem zna zakasniti, pa ako korovi prerastu preporučenu fazu razvoja preparat ne daje željene rezultate. Kasnija ili ranija primjena od one preporučene može se nepovoljno odraziti i na povrtnu kulturu.

 

U primjeni herbicida važno je da se preporučene doze primjene u određenoj količini vode, naročito ako se radi o herbicidima koji se primjenjuju nakon nicanja. Količine vode koje su preporučene za primjenu na određenoj jedinici površine navedene su u uputstvima koja se prilažu uz herbicide, a često su navedene i doze primjene ovisno o tipu tla.

 

Pregled herbicida tvrtke Herbos koji se koriste u različitim povrtnim kulturama:

 

HERBOCOR (glifosat) - sistemični, neselektivni herbicid za suzbijanje svih vrsta jednogodišnjih korova, te višegodišnjih korova s dubokim korjenom-rizomima-gomoljima. Koriste se prije pripreme tla za sadnju povrtnih kultura, na neobrađenim površinama koje se privode kulturi i nakon berbe povrća kako bi se smanjila zakorovljenost u slijedećoj sezoni, odnosno ciklusu.

PRIMJENA: prije pripreme tla za sadnju, kao i nakon berbe svih povrtnih kultura.

 

 

RUBIN (flukloridon) – selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje većine širokolisnih korova (posebno otpornih vrsta), te nekih travnih korova tretiranjem nakon sadnje, a prije nicanja krumpira.

 

Print PrintThisPage
Anketa
Pridržavete li se propisanih doza i koncentracija u primjeni pesticida?
 uvijek stavim manju količinu od propisane
 strogo se pridržavam uputa
 ponekad stavim veću kolčinu od propisane
 uvijek stavim veću količinu od prpisane
 ne čitam upute
Polja označena s (*) su obavezna.

TENA

triasulfuron...0,75 %

klortoluron....79 %

 

TENA.jpg

 

KOMBINIRANI HERBICID ZA

SUZBIJANJE

TRAVNIH I ŠIROKOLISNIH

KOROVA

- OZIMA PŠENICA

- OZIMI JEČAM

 

 

 

BV_Certification_ISO9001.jpg

© Herbos d.d., 2006 - Powered by iSite