Herbos
Posljednja izmjena: 14.7.2011
 
Zaštita bilja
Herbicidi
Fungicidi
Insekticidi
Ostali proizvodi
Hobby program
Usluge
Ekologija
Sredstva po Kulturama
Kalendari Prskanja
Savjeti Stručnjaka
Višegodišnji nasadi
Povrtlarske kulture
Ratarske kulture
Cvijeće i ukrasno bilje
Video Savjeti
Pokusi
Korisne informacije
Izvozna Tržišta
Partneri
Cjenik
Foto galerija
Štetočinje po kulturama
Zahvale i priznanja

BIJELO ULJE

rafinirano  mineralno ulje...80 %

 

BIJELO-ULJE-1l.jpg

 

KONTAKTNI I NSEKTICID-OVICID I AKARICID

ZA ZAŠTITU VIŠEGODIŠNJIH NASADA

logo1.jpg

logo2.jpg

SUZBIJANJE KOROVA U KUKURUZU NAKON NICANJA

Do 3. lista kukuruza primjenjujemo herbicide koji imaju dominantno djelovanje preko tla. Ovaj način suzbijanja korova u Hrvatskoj je vodeći program zaštite od korova, a u tome i naš program herbicida-gotovi kombinirani herbicidi: RADAZIN EXTRA TZ (4-5 l/ha) i novi KOBAN T  (3-4 l/ha) i kombinacije herbicida u tzv. tank-mixu: RADAZIN TZ-50 (1,5-2,5 l/ha)+ HERBOGRAMINEA (2-3 l/ha) ili STON (4-6 l/ha) i sl.).

Spektar korova koji susrećemo u kukuruzu uglavnom se podudara sa spektrom koji dolazi i u ostalim okopavinama. Brojnošću prednjače jednogodišnji uskolisni, a odmah nakon njih i jednogodišnji širokolisni korovi. Najmanji je broj višegodišnjih korova (širkololisnih i uskolisnih), ali zbog svoje štetnosti i agresivnosti mogu načiniti i veće štete od ostalih.

 

Od jednogodišnjih uskolisnih korova u kukuruzu najčešće dolaze koštan (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.) i obično proso (Panicum spp.), a od jednogodišnjih širokolisnih loboda (Chenopodium album), štir (Amaranthus retroflexux), limundžik (Ambrosia artemisifolia) i europski mračnjak (Abutilon theophrasti).

Višegodišnji širokolisni korovi su poljski slak (Convolvulus arvensis) i osjak (Cirsium arvense), a višegodišnji uskolisni su divlji sirak (Sorghum halepense) i pirika (Agropyron repens).

 

PRIMJENA NAKON NICANJA

 

Herbicidna zaštita u periodu nakon nicanja (post-em) kukuruza i korova svodi se na nanošenje herbicida na nadzemne dijelove korova (prskanjem), a zatim slijedi upijanje herbicida od strane biljnih organa u kojima se razvija herbicidno djelovanje na sam korov. Herbosovi pripravci za post-em primjenu u kukuruzu translokacijske su prirode tj. premještaju se unutar korova i u podzemne organe.

 

Dva su mehanizma prema kojima djeluju naši pripravci:

 

Mehanizam djelovanja biljnih hormona – uzrokuje nekontroliran rast, deformacije i brzo ugibanje korova – na taj način djeluju DIKOCID, LIRA, SAMBA, VEGA i novi herbicid FOX.

Mehanizam inhibicije rasta korova – korovi prestaju s rastom i ugibaju za 3-4 tjedna. Na ovaj način djeluje SORGUM.

Oborinska voda ima kod ovih herbicida bitno smanjen utjecaj na djelotvornost, a tip tla ne utječe na njihovu dozaciju. Pozornost treba obratiti na stanje kukuruza u vrijeme tretiranja tj. izbjegavati tretiranje u vrijeme stresa (suša ili prekomjerna vlažnost). Isto tako valja znati da je kod visokih temperatura i u sušnim uvjetima smanjeno usvajanje herbicida od strane korova pa je tretiranje najbolje obaviti predvečer ukoliko se javljaju ekstremne situacije.

 

Za širokolisne korove stoje nam na raspolaganju slijedeći pripravci: DIKOCID, SAMBA, LIRA, PATROL, VEGA, FOX..

 

DIKOCID (2,4 D) je selektivan sistemični herbicid za suzbijanje poniklih jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova (slak, osjak i dr.). Primjenjuje se u dozi od 1-2 l/ha kada kukuruz razvije 3-4 lista. Ako se primjeni nakon ove faze u punoj dozi, može depresivno djelovati na usjev kukuruza.

 

SAMBA (dikamba, 480 g/l) je sistemični herbicid na osnovi djelatne tvari dikamba, koristi se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu u dozi od 0,5 – 07 l/ha primjenom poslije nicanja kada kukuruz razvije 3-5 listova.

Pri primjeni SAMBE preporučujemo utrošak vode minimalno 200 l/ha, a zbog kratke rezidualne aktivnosti preparat djeluje samo na već iznikle korove. Najbolje se djelovanje postiže kada su korovi u početnim fazama razvoja odnosno između drugog i četvrtog lista.

Treba naglasiti odlično djelovanje SAMBE na osjak, slak , te dikicu i europski mračnjak koji se u posljednjih nekoliko godina sve više šire na našim površinama i otežavaju kvalitetan uzgoj kukuruza.

 

LIRA (klopiralid 300 g/l) je selektivni sistemično-kontaktni herbicid za suzbijanje korova iz porodice glavočika (partizanke, kamilice, osjaka, samoniklog suncokreta), te korova iz porodice štitarki i mahunarki. Primjenjuje se u dozi od 0,3 l/ha kada su korovi u razvojnoj fazi 2-6 listova.

 

PATROL (fluroksipir-meptil 25%tni) je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova kao što su ambrozija, štir, kužnjak, mračnjak (abutilon), štavelj, mišjakinja a najčešća njegova primjena u praksi u kukuruzu je protiv divlje kupine. Doza primjene mu je 0,8-1,2 l/ha.

 

VEGA , gotovi proizvod stvoren na osnovi tank mixa dva herbicida Patrol (0,8 l) i Lira (0,2 l), što mu osigurava odličan spektar djelovanja na širokolisne korove. Primjenjuje se u dozi 1-1,5 l/ha do razvijenih 6 listova kukuruza.

 

FOX (fluroksipir, klopiralid, bromoksinil oktanoat) je kombinirani herbicid s najširim

spektrom djelovanja na širokolisne korove. Primjenjuje se u količini od 1-1,5 l/ha do 6 lista kukuruza.

 

SORGUM (rimsulfuron) je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih, te nekih jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu i krumpiru. Pripada skupini sulfonilurea , a apsorbira se u biljku korova uglavnom preko lista. Odlično suzbija divlji sirak iz sjemena i rizoma, piriku, koštan, muhare, svračicu, divlji proso, štir, mračnjak (abutilon), kamilice, čičak, samonikli suncokret, svinjak i dr. Najbolji rezultati se postižu kada su travni korovi u fenofazi 1-3 lista pa do kraja busanja, a širokolisni u fazi 2-4 lista. U kukuruzu se koristi kada ima ima razvijena 2-6 listova, iznimno i do 7 lista uz dodatak  kvašivača..

 

Ovisno o vrsti i stadiju razvoja korova, doza primjene mu je 40-60 g/ha uz dodatak ovlaživača -Herbovit 90 (0,1-0,2 %) ili Bijelo ulje (1-2 l/ha) uz utrošak 200-300 l vode po hektaru.

 

Radi proširenja djelovanja na ostale širokolisne korove koji su manje osjetljivi na Sorgum (crna pomoćnica, loboda, dvornici, šiljevi dr.), treba mu dodati jedan od partnera koji i njih suzbija. Odlična kombinacija je:

 

SORGUM (50-60 g/ha) + SAMBA ( 0,5 l/ha) uz dodatak ovlaživača.

Ovom vrhunskom kombinacijom suzbijamo sve ekonomski najznačajnije korove u kukuruzu.

 

Kod jednokratne primjene događa se da nam korov preraste osjetljivu fazu na herbicid (ako koštan i muhari uđu u busanje, teško se suzbijaju bilo kojim pripravkom, pa ih treba suzbijati u fazi 1-3 lista) ili tretiramo prerano, dok svi korovi još nisu ponikli, pa naknadni ponik korova ponovno moramo tretirati, povećavajući tako troškove zaštite.

Dakle, u slučajevima jače zakorovljenosti koštanom kao i u slučajevima razvučenog, dugog nicanja korova, predlažemo razdijeljenu –dvokratnu primjenu.

Za prvi tretman primijenimo:

SORGUM (25-30 g/ha) + SAMBA (0,25 l/ha) uz dodatak ovlaživača.

Nakon novog ponika korova (8-10 dana) ponovimo tretman s istim dozama.

 

NAJZNAČAJNIJI KOROVI U KUKURUZU

 

Koštan (kostrva) je kasnoproljetna travna biljka, a kod nas se smatra vodećim korovom kukuruza. Naraste do 100 cm visine, a listovi su glatki, često blago valovitih rubova. Razmnožava se sjemenom, što ga čini osjetljivim na zemljišne herbicide kao što je HERBOGRAMINEA ili STON. Dobro se suzbija i preparatom SORGUM u ranoj post-em primjeni.

 

Loboda je širokolisni sjemenski korov, vrlo čest na našim poljima kukuruza. Klije u kasno proljeće, a u početku raste sporo. Voli tla bogata dušikom. Može se suzbijati RADAZINOM EXTRA TZ, a nakon nicanja kukuruza SAMBOM, DIKOCIDOM, FOX, SORGUM i dr.

 

Limundžik karakterizira četverobridna stabljika, a listovi su jajoliki, jako urezani. Cijela je biljka prekrivena dlačicama, a odlikuje se velikom produkcijom polena koji često izaziva alergije kod ljudi i stoke. Uz ostale herbicide, odlično se suzbija herbicidom LIRA, VEGA i FOX i sl.

 

Europski mračnjak ima razgranatu stabljiku sa širokim srcolikim listovima i žutim cvjetovima. Sjemenke mu dugo zadržavaju klijavost, a niče tijekom cijele vegetacije. Zbog te činjenice suzbijanje je otežano, a štetnost ove vrste u stalnom je porastu. Osjetljiv je na zemljišne herbicide, a najbolje se suzbija post-em herbicidima kao što su SAMBA, PIKER, SORGUM i dr.

 

Poljski slak je trajan, vrlo agresivan korov. Stabljika je dužine do 2 m i često se obavija oko biljaka kukuruza. Listovi su streličasti, a cvjetovi zvonoliki, bijele boje. Ima odlično razvijene podzemne organe (podanak) koji mu omogućuju vrlo uspješno vegetativno razmnožavanje. Ne može se uspješno suzbijati zemljišnim herbicidima, pa je potrebna primjena korektivnih herbicida kao što su SAMBA (najizraženije djelovanje) ili DIKOCID. SORGUM se također odlikuje visokom djelotvornošću protiv ovog korova.

 

Divlji sirak je višegodišnji korov iz porodice trava, čije suzbijanje zahtjeva posebnu pažnju. Razmnožava se sjemenom i još bitnije, rizomima.

Sjemenski divlji sirak osjetljiv je na zemljišne herbicide (RADAZIN EXTRA TZ, HERBOGRAMINEA, STON), a rizomski se u kukuruzu suzbija isključivo u primjeni nakon nicanja. Na njega je iznimno djelotvoran SORGUM.

Print PrintThisPage
Anketa
Pridržavete li se propisanih doza i koncentracija u primjeni pesticida?
 uvijek stavim manju količinu od propisane
 strogo se pridržavam uputa
 ponekad stavim veću kolčinu od propisane
 uvijek stavim veću količinu od prpisane
 ne čitam upute
Polja označena s (*) su obavezna.

TENA

triasulfuron...0,75 %

klortoluron....79 %

 

TENA.jpg

 

KOMBINIRANI HERBICID ZA

SUZBIJANJE

TRAVNIH I ŠIROKOLISNIH

KOROVA

- OZIMA PŠENICA

- OZIMI JEČAM

 

 

 

BV_Certification_ISO9001.jpg

© Herbos d.d., 2006 - Powered by iSite