Herbos
Posljednja izmjena: 27.3.2013
 
Zaštita bilja
Herbicidi
Fungicidi
Insekticidi
Ostali proizvodi
Hobby program
Usluge
Ekologija
Sredstva po Kulturama
Kalendari Prskanja
Savjeti Stručnjaka
Pokusi
Korisne informacije
Izvozna Tržišta
Partneri
Cjenik
Foto galerija
Štetočinje po kulturama
Zahvale i priznanja

BIJELO ULJE

rafinirano  mineralno ulje...80 %

 

BIJELO-ULJE-1l.jpg

 

KONTAKTNI I NSEKTICID-OVICID I AKARICID

ZA ZAŠTITU VIŠEGODIŠNJIH NASADA

logo1.jpg

logo2.jpg

FOX

Kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova običnog ščira (Amaranthus retroflexus), pelinolisne ambrozije (Ambrosia elatior),

bijele lobode (Chenopodium album), obične dimnjače (Fumaria officinalis), priljepače (Galium aparine), kamilice (Matricaria spp.), čvorastog smrdelja (Galeopsis tetrahit), dvornika (Polygonum spp.), obične mišjakinje (Stellaria media), divlje rotkve (Raphanus raphanistrum), bijele gorušice ( Sinapsis arvensis), Čestoslavice (Veronica spp.) i dr.

 

u ozimoj pšenici, ozimom ječmu, jarom ječmu i jaroj zobi te u kukuruzu za zrno i silažu.

 

 

Komparativni rezultati bioloških pokusa za ozimu pšenicu u fazi formiranja zastavice.

 

Broj i vrsta korova po 1 m2 u ozimoj pšenici

 

Kontrola

FOX 1 l/ha

FOX 1,5 l/ha

Starane 250 0,5 l/ha

Lontrel 300

0,2 l/ha

Bromotril 0,4 l/ha

Matricaria chamomilla

67

8

-

7

-

10

Matricaria inodora

35

3

-

3

-

4

Poa trivialis

18

23

19

17

23

15

Rannunculus arvensis

7

-

-

-

4

-

Stellaria media

9

-

-

-

-

-

Ukupno korova

136

34

19

27

27

29

Koef. efikasnosti (%)

0

75,0

86,0

80,1

80,1

78,7

Zakorovljenost

9

4-5

2-3

3

3

3

Fitotoksičnost

1

1

1

1

1

1

 

 

 

- Komparativni rezultati bioloških pokusa za jaru zob na dvije lokacije.

 

Broj i vrsta korova po 1 m2 u jaroj zobi na lokaciji 1.

 

Kontrola

FOX 1 l/ha

FOX 1,5 l/ha

Starane 250 0,5 l/ha

Lontrel 300 0,3 l/ha

Bromotril 0,4 l/ha

Ambrosia elatior

132

27

18

32

39

51

Chenopodium album

17

-

-

-

-

-

Convolvulus arvensis

9

-

-

-

-

-

Equisteum arvense

7

3

7

7

8

9

Matricaria chamomilla

22

-

-

-

2

2

Mentha arvensis

9

7

-

-

-

-

Rannunculus arvensis

6

-

-

-

-

-

Ukupno korova

202

37

25

39

49

62

Koef. efikasnosti (%)

0

81,7

87,6

80,7

75,7

69,3

Zakorovljenost

7-8

2

2

3

3

4-5

Fitotoksičnost

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj i vrsta korova po 1 m2 u jaroj zobi na lokaciji 2.

Vrsta korova

Kontrola

FOX 1 l/ha

FOX 1,5 l/ha

Starane 250 0,5 l/ha +

Lontrel 300 0,3 l/ha +

Bromotril 0,4 l/ha

Ambrosia elatior

132

27

18

5

Chenopodium album

17

-

-

-

Convolvulus arvensis

9

-

-

-

Equisteum arvense

7

3

7

4

Galium aparine

7

3

-

-

Matricaria chamomilla

22

-

-

-

Polygonum avriculare

9

7

-

2

Polygonum persicaria

6

-

-

2

Ukupno korova

202

37

25

13

Koef. efikasnosti (%)

0

81,7

87,6

90,2

Zakorovljenost

7-8

2

2

2

Fitotoksičnost

1

1

1

1

 

 

 

 

Komparativni rezultati bioloških pokusa za kukuruz na dvije lokacije.

 

Broj i vrsta korova po 1 m2 u kukuruzu na lokaciji 1.

Vrsta korova

Kontrola

FOX

Deherban A

Banvel 480

 

1 l/ha

1,5 l/ha

1,5 l/ha

0,5 l/ha

0,7 l/ha

 

Ambrosia elatior

1

-

-

-

-

-

 

Calystegia sepium

16

-

-

1

3

-

 

Chenopodium album

25

2

4

3

4

3

 

Chenopodium polyspermum

6

-

-

-

4

2

 

Cirsium arvense

17

-

-

19

15

15

 

Convolvulus arvensis

22

6

6

18

21

12

 

Polygonum persicaria

-

-

-

-

-

-

 

Rumex crispus

-

-

-

-

-

-

 

Ukupno korova

87

8

10

41

47

32

 

Koeficijent efikasnosti (%)

-

90,8

88,5

52,9

46,0

63,2

 

 

 

Broj i vrsta korova po 1 m2 u kukuruzu na lokaciji 2.

Vrsta korova

Kontrola

FOX

Lira

Samba 480

1 l/ha

1,5 l/ha

0,2 l/ha

0,33 l/ha

0,5 l/ha

0,7 l/ha

Abuthilon theopphrasti

-

-

1

-

-

-

-

Ambrosia elatior

60

2

-

20

3

5

2

Calystegia sepium

4

-

-

3

1

-

1

Chenopodium album

25

3

-

15

18

15

5

Chenopodium polyspermum

-

-

-

-

-

-

-

Cirsium arvense

2

2

2

1

-

1

2

Polygonum persicaria

-

-

-

-

-

-

-

Ukupno korova

91

7

3

39

24

21

10

Koeficijent efikasnosti (%)

 

92,3

96,7

57,1

73,6

76,9

89,0

Print PrintThisPage
Anketa
Pridržavete li se propisanih doza i koncentracija u primjeni pesticida?
 uvijek stavim manju količinu od propisane
 strogo se pridržavam uputa
 ponekad stavim veću kolčinu od propisane
 uvijek stavim veću količinu od prpisane
 ne čitam upute
Polja označena s (*) su obavezna.

TENA

triasulfuron...0,75 %

klortoluron....79 %

 

TENA.jpg

 

KOMBINIRANI HERBICID ZA

SUZBIJANJE

TRAVNIH I ŠIROKOLISNIH

KOROVA

- OZIMA PŠENICA

- OZIMI JEČAM

 

 

 

BV_Certification_ISO9001.jpg

© Herbos d.d., 2006 - Powered by iSite